www.Cavab-al.com

Suallarınıza mərcei-təqlidlərin dəftərxanalarından cavab alınır! Cavab E-maila da göndərilir!

Risalələr
Şəri sual göndər
Ümumi sual göndər
Sual: Saqqalı qırxmaq fisq hesab olunurmu?
Cavab: Salam. Ayətullah Xamenei-dəftərxana: Saqqalı qırxmaq ehtiyata görə haramdır. Ehtiyat (ehtiyat-vacib) budur ki, fisqin hökmləri və nəticələri ona aid olur.

Allahdan uğurlar diləyirik!
Sual: Mal kimə vəsiyyət olunursa, vəsiyyət vaxtı həmin şəxsin həyatda olması vəsiyyətin düzgün və etibarlı olmasında şərtdirmi?
Cavab: Salam. Ayətullah Xamenei-dəftərxana: Mal kimə vəsiyyət olunursa, vəsiyyət vaxtı həmin şəxsin həyatda olması – hətta anasının bətnində döl halında, yaxud anasının bətnində ruh daxil olmamış döl halında olsa belə, bu şərtlə ki, dünyaya diri gəlsin – şərtdir.

Allahdan uğurlar diləyirik!
Sual: "Musiqi” və “ğina” dеdikdə, nə nəzərdə tutulur?
Cavab: Salam. Ayətullah Xamenei-dəftərxana: Ğina – eyş-işrət məclislərinə xas olan bir tərzdə səsi boğazda titrədərək oxumaqdır (zəngulə vurmaqdır). Ğina günahdır və həm müğənni, həm də qulaq asan üçün haramdır. Lakin musiqi, musiqi alətləri ilə çalınır. Əgər musiqi eyş-işrət və günah məclislərinə xas olan tərzdə çalınsa, həm çalana, həm də qulaq asana haramdır. Amma əgər musiqi bu tərzdə olmasa, öz-özlüyündə caizdir və maneəsiyoxdur.

Allahdan uğurlar diləyirik!
Sual: Alıcı və ya satıcı qeyri-müsəlman olduğu təqdirdə “ğəbəni müamilə”nin* hökmü nədir?
Cavab: Salam. Ayətullah Xamenei-dəftərxana: “Ğəbəni müamilə”yə məruz qalan şəxs üçün müamiləni pozmaq haqqının yaranması baxımından, müsəlman ilə qeyri-müsəlman arasında fərq yoxdur.

Allahdan uğurlar diləyirik!
Sual: Mən öz əzalarımı bağışlamaq və ölümümdən sonra bədənimdən istifadə edilməsini istəyirəm. Öz istəyimi əlaqədar orqanlara da çatdırmışam. Onlar da məndən bu istəyimi vəsiyyətnamədə yazmağımı və varislərimi bu istəyimdən xəbərdar etməyimi tələb etmişlər. Mənim belə bir haqqım varmı?
Cavab: Salam. Ayətullah Xamenei-dəftərxana: Bir insanın canını xilas etmək və ya onun xəstəliyini müalicə etmək üçün meyitin əzalarından götürüb ona köçürülməsinin maneəsi yoxdur. Bu işi vəsiyyət etməyin də problemi yoxdur. Lakin əgər meyitin bədənindən hansısa əzaların götürülməsi “müslə” (meyitə hörmətsizlik məqsədilə burnunun, qulağının və ya dodağının kəsilməsi) hesab olunarsa, yaxud camaat arasında meyitə hörmətsizlik hesab olunarsa, bunun maneəsi vardır.

Allahdan uğurlar diləyirik!
Sual: Xüms vеrmək üçün xüms ilinin başlanğıcı nеcə təyin olunur?
Cavab: Salam. Ayətullah Xamenei-dəftərxana: Xüms ilinin başlanğıcı mükəlləf tərəfindən təyin olunmur, bu, illik qazancın əldə edilməsi ilə təyin olunur. Beləliklə, fəhlə və işçinin xüms ilinin başlanğıcı ilk qazanclarını əldə etdikləri gündür. Tacirlərin və dükan sahiblərinin xüms ilinin başlanğıcı alış-verişə başladıqları gün, əkinçilərinki isə ilk məhsulu yığdıqları gündür.

Allahdan uğurlar diləyirik!
Sual: Musiqi çalınan və rəqs edilən toy məclislərində iştirak etmək caizdirmi?
Cavab: Salam. Ayətullah Xamenei-dəftərxana: Günah məclisində iştirak etmək əgər harama düşməyə, məsələn, eyş-işrət və günah məclislərinə uyğun olan musiqini dinləməyə bais olarsa, yaxud başqa bir fəsadı olarsa, yaxud da belə məclisdə iştirak etmək günahı təsdiqləmək hesab olunarsa, caiz deyildir.

Allahdan uğurlar diləyirik!
Sual: Təam (yemək) əldə etməsi üçün bir müdd təamım pulunu fəqirə vermək kifayət edirmi?
Cavab: Salam. Ayətullah Xamenei-dəftərxana: Əgər mükəlləf əmin olsa ki, fəqir onun tərəfindən təam alacaq və sonra onu kəffarə ünvanında qəbul edəcəkdir, maneəsi yoxdur.

Allahdan uğurlar diləyirik!
Sual: Burunotu çəkməyə icazə verilirmi? Ona aludəliyin hökmü nədir?
Cavab: Salam. Ayətullah Xamenei-dəftərxana: Əgər nəzərə çarpacaq həddə zərəri olarsa, burunotu çəkmək və ona aludə olmaq caiz deyildir.

Allahdan uğurlar diləyirik!
Sual: Nafilə namazında rəkətlərin sayında yox, namazın başqa yerində (məsələn, bir səcdə, yaxud iki səcdə yerinə yetirmədə) şəkk edilsə, şəkkə etina olunmalıdırmı?
Cavab: Salam. Ayətullah Xamenei-dəftərxana: Şəkkin hökmləri baxımından – istər namazın sözlərində, istərsə də hərəkətlərində – vacib və nafilə namazları arasında fərq yoxdur. Yəni, əgər yeri keçməyibsə, şəkkə etina olunmalı, əks təqdirdə etina olunmamalıdır.

Allahdan uğurlar diləyirik!
Sual: Əgər küfr ölkəsində İslam dininə iman gətirən qadınlar öz ailələri və cəmiyyətlərinin qorxusundan İslama imanlarını aşkar edə bilmirlərsə, onların islam ölkəsinə mühacirət etmələri vacibdirmi?
Cavab: Salam. Ayətullah Xamenei-dəftərxana: Əgər islam ölkəsinə mühacirət etmək onlar üçün böyük çətinlik yaradarsa, vacib deyildir. Amma namaz, oruc və başqa vacib əməlləri bacardıqları qədər yerinə yetirmələri vacibdir.

Allahdan uğurlar diləyirik!
Sual: Əgər bir şəxs xüms ili çatmazdan qabaq öz qazancından müəyyən məbləği borc vеrərsə və xüms ilindən bir nеçə ay keçdikdən sonra borcunu gеri alarsa, bu məbləğin hökmü nədir?
Cavab: Salam. Ayətullah Xamenei-dəftərxana: Borc vеrdiyi şəxsdən pulunu geri aldıqdan sonra borcun xümsünü vеrmək vacibdir.

Allahdan uğurlar diləyirik!
Sual: Saç düzümündə qərb modellərini yamsılamağın hökmü nədir?
Cavab: Salam. Ayətullah Xamenei-dəftərxana: Bu kimi məsələlərdə “haramlıq” meyarı, islam düşmənlərinə oxşamaq və onların mədəniyyətini yaymaqdır. Bu məsələ isə, ölkələrə, dövrlərə və şəxslərə görə dəyişir, həmçinin təkcə qərb ölkələrinə xas deyildir.

Allahdan uğurlar diləyirik!
Sual: Bir şəxs hər həftənin 6 gününü 80 km səfər edir. Səhər işə gedir, axşam evinə gəlir. Mükəlləf bu işi nə qədər davam etdirmək qəsdində olmalıdır kİ. kəsirus səfər sayılsın?
Cavab: Salam. Ayətullah Vəhid-dəftərxana: Əgər bir şəxs həftədə 4 gün səfərdə olursa və bu işi ən azı 3 ay davam edirsə "kəsirus-səfər" hesab olunur.

Allahdan uğurlar diləyirik!
Sual: Salam 15-20 ilə ipoteka ile alınan evə xumus düşür?
Cavab: Salam. Ayətullah Sistani-dəftərxana: Əgər istifadə olunursa xümus düşmür.

Allahdan uğurlar diləyirik!
Sual: Salam. Mehriyyəni verməyə imkanım çatmırsa nə etməliyəm? 2.Mehriyyə birinci ödenilməldir yoxsa başqa borclarım?
Cavab: Salam. Ayətullah Sistani-dəftərxana:

1.Əgər hansısa malınızı satmaqla verə bilirsinizsə bunu etməlisiniz.

2.Hansı tələb edirsə və təxirə salınması da olmursa onu ilk ödəməlisiniz.

Allahdan uğurlar diləyirik!

Sual: Salam. Bir qız bakireliyini itirir. Lakin etdiyi işin sehv olduğunu, günah olduğunu anlayır və tövbe edir, həqiqətən peşman olur. Bu adam tibbi yolla bakirəliyini bərpa etdirib ərə gedə bilərmi?
Cavab: Salam. Ayətullah Sistani-dəftərxana: Özünü bakirə olmaya-olmaya bakirə kimi təqdim etmək icazəli deyil. Bakirəliyin bərpası isə əgər digər haram işlərin baş verməsinə gətirib çıxarmırsa (məsələn övrətə baxmaq) icazəlidir.

Allahdan uğurlar diləyirik!
Sual: Bir nəfərin əlinin rütubəti bədənimə keçdi. Sonra anladım ki, kafir imiş. Bu halda qıldığım namazların hökmü nədir?
Cavab: Salam. Ayətullah Sistani-dəftərxana: Təzələməyə ehtiyac yoxdur.

Allahdan uğurlar diləyirik!
Sual: Salam əleykum. 1. Qüsul əvəzinə etdiyim təyəmmümdən sonra dəstəmaz almaq lazımdırmı? 2. İcazəsi alınmadan götürülən qumla təyəmmüm etmək batildirmi? 3. Yaş quma təyəmmüm etməyin maneəsi yoxdurki?
Cavab: Salam. Ayətullah Sistani-dəftərxana:

1.Xeyr.

2.Təyəmmüm olunan şey qəsbi (oğurluq) olmamalıdır.

3.Xeyr.

Allahdan uğurlar diləyirik!
Sual: Salam. Şəhəvani yuxudan sonra ayıldım, paltarımda heç bir maye olmasa da istibra zamanı məniyə bənzər maye xaric oldu. Qüsul vacibdirmi?
Cavab: Salam. Ayətullah Sistani-dəftərxana: Əgər sıçrayış, bədənin süstləşməsi və şəhvət olmayıbsa qüsul vacib olmaz.

Allahdan uğurlar diləyirik!

Saytlar
Ayətullah Xameneinin rəsmi saytı Ayətullah Sistaninin rəsmi saytı Ayətullah Məkarimin rəsmi saytı Ayətullah Vəhidin rəsmi saytı Ayətullah Fazilin rəsmi saytı Ayətullah Behcətin rəsmi saytı