www.Cavab-al.com

Suallarınıza mərcei-təqlidlərin dəftərxanalarından cavab alınır! Cavab E-maila da göndərilir!

Risalələr
Şəri sual göndər
Ümumi sual göndər
Sual: Salam. Əgər bir məclisdə rəqs edilərsə və “yaxşı işə dəvət etmək” və “pis işdən çəkindirmək” məclisdə iştirak edənlərə təsir qoymazsa, pis işdən çəkindirmək insana vacib olurmu?
Cavab: Salam. Ayətullah Xamenei-dəftərxana: Əgər təsir qoymayacağı ehtimal verilərsə, “əmr be məruf” və “nəhy əz munkər” şəri vəzifəsi mükəlləfin üzərindən götürülür.

Allahdan uğurlar diləyirik!
Sual: Salam. Hər hansı bir yеrdə 10 gündən artıq qalacaqlarını bilən, lakin ixtiyarları öz əllərində olmayan qoşun bölmələrinin oruc-namazlarının hökmü nədir? Xahiş еdirik ki, bu barədə İmamın (r.ə) da fətvasını buyurasınız.
Cavab: Salam. Ayətullah Xamenei-dəftərxana: Bir yerdə on gün, ya daha artıq qalacaqlarına əmin olsalar, namazlarını tam qılmalı və oruclarını tutmalıdırlar. Bu, həm də İmamın (r.ə) fətvasıdır.

Allahdan uğurlar diləyirik!
Sual: Salam..Bir qadını şəhvətlə xəyal etmək olarmı? Yəni göz qabağına gətirmək?
Cavab: Salam. Ayətullah Sistani-dəftərxana: Xəyal etmək günah hesab olunmaz. Lakin əgər günaha düşməyə səbəb olacaqsa haramdır.

Allahdan uğurlar diləyirik!
Sual: Salam, bələdiyyə mənə torpaq satıb, amma bu torpaq kimin oldugunu bilmirəm. Həmin torpaqın hökmü nədir? Orada namaz qılmaq olarmı?
Cavab: Salam. Ayətullah Sistani-dəftərxana: Əgər torpağın kiməsə aid olduğuna əmin deyilsinizsə, şəri cəhətdən problemli deyil. Yox əgər torpağın başqasına aid olduğuna (oğurluq və ya narazı olduğuna) əminsinizsə, şəri cəhətdən həmin torpağdan istifadə edə bilməzsiniz.

Allahdan uğurlar diləyirik!
Sual: Salam. 1)Gözdə az da olsa kipriklərin arasında, qaşların arasında karandaş qalarsa dəstəmaz alanda o hissə mütləq yuyulmaldır yoxsa azca qalsa eybi yoxdur? 2)Ümumiyyətlə çiməndə bədənin bəzi hissələri bağlı olmalıdır? 3)Dəstəmazda qolları krantın altına tutub yuyuruq yoxsa ovuca alıb atıb qolumuzu yuyuruq?
Cavab: Salam. Ayətullah Xamenei-dəftərxana:

1.Əgər dəstəmaz suyunun bədənə çatmasına mane olursa, aradan aparılmalıdır.

2.Çimən zaman övrətlərin örtünməsi dinimizdə müstəhəb əməllərdən hesab olunur.

3.Əsas odur ki, qollar tam olaraq yuxarıdan aşağıya doğru yuyulsun.

Allahdan uğurlar diləyirik!
Sual: Bir nəfər nişanlı olub sonra nişan pozulub ayrılıblar, kəbinləridə olub. Kişi əgər talaq veribsə yenidən həmin qadınla kəbin kəsib evlənə bilərmi? Və əgər talaq verməyibsə, onlar bir-birinə halaldırmı? Baxmayaraq ki, ayrılıblar
Cavab: Salam. Ayətullah Sistani-dəftərxana: Əgər aralarında baş vern təlaq "ric`i" təlaqdırsa, iddə vaxtı əqdi yeniləmədən kişi qadına qayıda bilər. Əgər iddə bitdikdən sonra qadına qayıtmaq niyyətinə düşsə, əqd yenidən oxunmalıdır. Təlaq verilməyibsə onlar bir-birinə məhrəmdirlər (zahirdə ayrı olsalar belə).

Allahdan uğurlar diləyirik!
Sual: Salam. Təzə namaza başlayan şəxs həddi buluğdan qabaq qılmadığı namazların qəzasını qılmalıdırmı?
Cavab: Salam. Ayətullah Vəhid-dəftərxana: Bəli.

Allahdan uğurlar diləyirik!
Sual: Salam. Qadının və ya kişinin özü-özünü rahatlaşdırıb boşalması dinimizdə haramdırmı?
Cavab: Salam. Ayətullah Sistani-dəftərxana: Bəli, bu iş dini terminalogiyada "istimna" adlanır və böyük günahlardan sayılır.

Allahdan uğurlar diləyirik!
Sual: Salam. ər arvad bir birinə yaxınlaşırsa kişinin cinsiyət orqanı qadına ya arxadan ya qabağdan dəyirsə, amma qadının daxilinə kişidən gələn məni getmirsə qadına qüsul düşürmü?
Cavab: Salam. Ayətullah Sistani-dəftərxana: Xeyr. Bu halda qadına qüsul vacib olmaz. Ümumiyyətlə cənabət qüsulu 2 halda vacib olar; 1.Məninin xaric olması. 2.Kişinin övrətinin qadına daxil olması. Bu iki hal olmazsa, cənabət qüsulu da vacib olmaz.

Allahdan uğurlar diləyirik!
Sual: Salam. Müəyyən olmayan bir müddətə ezamiyyətə göndərilən şəxslərin (təhsil almaq üçün еlmiyyə hövzələrinə gedən din tələbələri, yaxud məmuriyyətə gеdən dövlət qulluqçuları kimi) oruc-namazlarının hökmü nədir?
Cavab: Salam. Ayətullah Xamenei-dəftərxana: Təhsil aldıqları, yaxud işlədikləri yer onların vətəni sayılmır. Lakin əgər (uzun müddət orada yaşadıqları üçün) camaatın nəzərində artıq həmin yer onların vətəni hesab olunsa, şəri baxımdan da vətən hökmündədir.

Allahdan uğurlar diləyirik!
Sual: Salam. Əzadarlıq məclislərində və dəstələrin yürüşündə təbil, sinc və şeypurdan istifadə etməyin hökmü nədir?
Cavab: Salam. Ayətullah Xamenei-dəftərxana: Şeypur, təbil və sincdən adi qaydada istifadə etməyin işkalı yoxdur.
Sual: Salam. Öz gəliri olmayan tələbə atasının pulu və ya Univеrsitеtin tələbələrə vеrdiyi pul kreditilə kitablar alsa, onlara xüms düşərmi? Əgər bilsə ki, atası kitablara xərclənmiş pulun xümsünü vеrməyib, onun xümsünü verməlidirmi?
Cavab: Salam. Ayətullah Xamenei-dəftərxana: Kredit və ya atanın hədiyyə еtdiyi pulla alınan kitablara xüms düşməz.

Allahdan uğurlar diləyirik!
Sual: Əgər bir şəxs daim qarşılaşdığı məsələlərin şəri hökmünü öyrənməzsə, günahkar hesab olunurmu?
Cavab: Salam. Ayətullah Xamenei-dəftərxana: Əgər bu şəri hökmləri öyrənməmək vacib bir işin tərk edilməsinə və ya haram bir işin yerinə yetirilməsinə bais olarsa, günahkardır.

Allahdan uğurlar diləyirik!
Sual: Salam. 1)Deyirlər ki, kolbasalarda haram əti cəkirlər sonra üstündən halal əti cəkirlər yəni ki cihazi yumadan cəkirlər.Bu barədə hökm nədir? Bu halda yemek olar yoxsa yox? 2)İçki və ya başqa bir nəcis dəymiş qablar yuyulanda mütləq paklanmalıdır?
Cavab: Salam. Ayətullah Xamenei-dəftərxana:

1.Belə olan halda ətlər nəcis olmuş olur.

2.Qablardan istifadə olunacaqsa, bəli paklanılmalıdır.

Allahdan uğurlar diləyirik!
Sual: Salam namaz əsnasında əgər şəkk edirsənsə gaitin məxrəcindən yel xaric olub ya yox bunun hökmü nədir?
Cavab: Salam. Ayətullah Vəhid-dəftərxana: Bu növ şəkklərə etina olunmaz.

Allahdan uğurlar diləyirik!
Sual: Salam kecən il orucluqdan bir günün qəzası var. Bu qəza orucunu bu ilki orucluğa qədər tutmamışam bunun hökmü nədir?
Cavab: Salam. Ayətullah Vəhid-dəftərxana: Orucun qəzasından əlavə ehtiyaclı şəxsə hər gün üçün 1 müd təam (750 qram un, buğda və.s) verilməlidir.

Allahdan uğurlar diləyirik!
Sual: Salam aleykum ve rehmetullah.Qadınlar və kiwilər halal toy məclisində qadınlar hicabda olmaqla birgə iştirak edə bilərlər?
Cavab: Salam. Ayətullah Xamenei-dəftərxana: Qadınlar və kişilərin bir məclisdə iştirak etməsi şəri cəhətdən haram deyil.

Allahdan uğurlar diləyirik!
Sual: salam 1)Yemək yeyərkən diş qanayarsa hökmü nədir? 2)Maaşdan,stipendiyadan(tələbəyə xərclərini ödəmək üçün dövlət tərəfindən verilən pul) və s alınan vergini xums və zəkat əvəzi hesab etmək olar ?(nəzərə alın kı bu pul dövlət büdcəsinə gedir, ehtiyacı olanlara da buradan pul verilir) 3)Xums verilməsiınin vacib olmasını bilmədiyim vaxt yığdığım pulla alınan telefon və s əşyaların xumsu verilməlidir? 4)Mənim işim daimi deyil.Bəzi xərclərimi ödəmək üçün 1-2 ay işləyib pul yığıram üstəlik xərclərimin böyük hissəsıni valideynlərim ödəyir bu halda xums verməliyəm? 5)Camaat namazına gecikdikdə sonradan (2,3 və ya 4cü rükətdə)qoşulmaq olar?
Cavab: Salam. Ayətullah Sistani-dəftərxana:

1.Əgər qan ağız suyu ilə qatışdığı zaman aradan gedəcək qədər azdırsa, onu udmağın eybi yoxdur.

2.Xeyr. Bu xumsdan hesab olunmaz.

3.Aldığınız zəruri malların 10/1-ni, qeyri zəruri malların isə 5/1-ni xums olaraq çıxarmalısınız.

4.Xums ilinizdə artıq qalan pulunuza xums düşür.

5.Camaat namazının hər rükətinin rükusunda namaza qoşulmaq mümkündür.

Allahdan uğurlar diləyirik!
Sual: Salam namazın üçüncü və dördüncü rükətlərində təsbihatu ərbəni həmisə bir dəfə dəmək olarmı?
Cavab: Salam. Ayətullah Vəhid-dəftərxana: Bir dəfə demək icazəlidir, lakin yaxşı olar ki, 3 dəfə deyilsin.

Allahdan uğurlar diləyirik!
Sual: Salam namazın istənilən rükətlərinin birinci və yaxud ikinci səcdələrində alın möhürə iki dəfə dəyərsə bunun hökmü nədir?
Cavab: Salam. Ayətullah Vəhid-dəftərxana: Bu iş ixtiyarsız şəkildə baş verərsə bir səcdə hesab olunacaqdır.

Allahdan uğurlar diləyirik!
Saytlar
Ayətullah Xameneinin rəsmi saytı Ayətullah Sistaninin rəsmi saytı Ayətullah Məkarimin rəsmi saytı Ayətullah Vəhidin rəsmi saytı Ayətullah Fazilin rəsmi saytı Ayətullah Behcətin rəsmi saytı